سیسکو

شرکت سیسکو یکی از سازندگان بزرگ تجهیزات اکتیو شبکه در دنیا می‌باشد و آمار پرفروش ترین سوئیچ و روترهای دنیا را دارد.عمده تجهیزات سیسکو شامل سوئیچ و روتر و فایروال ، استوریج و تلفن آیپی است. شرکت شبکهکار سبزینه  با بهره جستن از متخصصین حوزه سیسکو مورد اعتماد سازمان های بزرگ است. برخی از خدمات راه اندازی تجهیزات سیسکو را در زیر