MTCNA
اخبار

خدمات میکروتیک

میکروتیک دستگاه و سیستم عاملی چند منظوره است که سرویس های بسیار زیاد و متنوعی را در شبکه در اختیار قرار می دهد
اگر بخواهیم بسیاری از سرویس هایی که میکروتیک در اختیارمان قرار می دهد را با سایر برند ها پیاده سازی کنیم، باید هزینه های بسیار زیادی را متحمل شویم و در مواقعی نیز تنها میکروتیک می تواند نیاز مد نظر را برآورده نماید
دقت، انعطاف پذیری، امکان پیاده سازی سرویس ها و استاندارد ها و پروتکل های متنوع و ارزان بودن دستگاه های میکروتیک باعث شده تا روز به روز به محبوبیت این دستگاه افزوده شود

به طوری که امروزه روز کمتر شرکت و سازمان کوچک یا بزرگی را می توان یافت که دستگاه های میکروتیک در آن وجود نداشته باشد.
محبوبیت و قابلیت های میکروتیک باعث ایجاد بازار کاری گسترده ای برای افراد فعال در امور شبکه و مخصوصا رادیوهای اتصال نقطه به نقطه شده است و به جرات می توان گفت که بیش از نود درصد رادیو های موجود

بر روی دکل ها که در گوشه و کنار شهر مشاهده می نمایید از یکی از دستگاه های میکروتیک استفاده می نمایند.

خدمات میکروتیک شبکه کار سبزینه :

 • DHCP
 • DNS
 • NTP
 • FTP
 • SNMP
 • NAT
 • DDNS
 • Firewall
 • BFD
 • BGP
 • IGMP
 • MME
 • OSPF
 • PIM
 • RIP
 • PPP
 • EoIP
 • IPIP
 • OVPN
 • PPTP
 • SSTP
 • L2TP
 • PPPoE
 • IP Sec
 • ISDN
 • MPLS
 • VPLS
 • QOS
 • Hot Spot
 • RADIUS
 • User Manager
 • AP
 • AP Bridge
 • Mesh
 • WDS
 • ·         N Stream

تلفن:

تلفن 01333752928