یکی از خدمات شبکه قابل ارائه در شبکه کار سبزینه، نصب و راه اندازی فایل سرور می باشد.

فایل سرور که در اصطلاح عمومی به sharing server هم معروف است، یکی از نیازهای اصلی شبکه ها می باشد.
ما ابتدا نیازهای کاربران را بررسی و بر اساس ساختار اکتیو دایرکتوری ، فایل سرور را طراحی میکنیم.

در مرحله بعد برای پوشه ها حجم متناسب را تعیین کرده.

و در آخر پوشه ها را به اشتراک گذاشته و به آنها پرمیژن میدهیم.

اگر شما قصد دارید فایل سرور برای سازمان خود راه اندازی کنید

کافیست با ما تماس بگیرید ، ما بهترین راه حل های فایل سرور را به شما پیشنهاد میدهیم