یکی دیگر از خدمات شرکت شبکه کار سبزینه ارئه خدمات پشتیبانی شبکه است.

پشتیبانی شبکه یکی از مهمترین دغدغه مدیران و کارفرمایان است

شرکت شبکه کار سبزینه این اطمینان را به شما میدهد که پشتیبانی از شبکه شما توسط متخصصین هر حوزه انجام میپذیرد.

پشتیبانی شبکه هم برای افرادی که خدمات شبکه را از ما گرفته باشند و هم برای افرادی که شبکه خود راه راه اندازی کرده کرده و الان نیاز به پشتیبانی دارند ارائه میشود.

پشتیبانی از شبکه ها به هر صورت انجام گیرد ، گزارش کامل فعالیت های انجام شده توسط تیم تخصصی ما تهیه و در اختیار کارفرما قرار میگیرد.

خدمات پشتیبانی ما بصورت زیر است :

  • پشتیبانی حضوری
  • پشتیبانی تلفنی
  • پشتیبانی از راه دور ( بصورت ریموت )
  • پشتیبانی بر اساس چک لیست

پشتیبانی از راه دور و پشتیبانی تلفنی بر اساس درخواست کارفرما میتواند برای شرکت مذکور بصورت شبانه روزی انجام پذیرد.